فرا فرم نگاران اُرسی

اُرسی نوعی پنجره چوبی با شیشه‌های رنگی است که از دیرباز در معماری ایرانی و طراحی داخلی به سبک سنتی جایگاه ویژه‌ای داشته و دارد.